Verkoop aan de deur: hoe zit dat?

Iedereen kent het wel: u zit net te eten en de deurbel gaat. Een energiebedrijf heeft een verkoper uw woonplaats ingestuurd om nieuwe klanten te winnen. Soms is overstappen goedkoper, maar dat is lang niet altijd zo. Veel consumenten geven aan zich regelmatig onder druk gezet te voelen door een zogeheten colporteur. Wat zijn eigenlijk uw rechten. Hoever mag een colporteur gaan?

Wat is colportage?
We spreken van colportage zodra een verkoper zijn of haar producten aan de man brengt via een verkoopdemonstratie bij iemand thuis, of ergens in een zaaltje. Ook verkoop aan de deur noemt men colportage.

Het is belangrijk om te weten wanneer iets colportage is en wanneer niet. U heeft namelijk meer rechten dan wanneer u in bijvoorbeeld een winkel iets koopt. Of als u in dit geval dus zelf op zoek gaat naar een ander energiebedrijf. In de wet is geregeld wat uw rechten en plichten zijn. Bij colportage is de kans immers groot dat u overstag gaat, zonder goed te hebben nagedacht over de gevolgen.

Geen colportage
In sommige gevallen is verkoop geen colportage. Telefonische verkoop is daar een voorbeeld van. Veel mensen denken dat telefonische verkoop wel een vorm van colportage is, maar dat is niet zo. Wel heeft de consument ook bij dit voorbeeld acht dagen bedenktijd.

Wie zelf het initiatief neemt, kan geen aanspraak maken op de Colportagewet. Als u bijvoorbeeld een verkoper uitnodigt bij u thuis, of als u op straat een energiecontract afsluit. Het initiatief moet voor colportage echt bij het energiebedrijf liggen.

Meer dan 34 euro
Leidend bij colportage is het bedrag van 34 euro. Een energiecontract kost altijd meer dan eenmalig 34 euro. Daarom heeft u ook nu recht op 8 dagen bedenktermijn.  Een contract afgesloten waar u spijt van heeft? Dan kunt u binnen acht dagen het energiebedrijf een brief schrijven waarin u meldt dat u geen gebruik wil maken van de diensten van de energiemaatschappij. Onder anderen de Consumentenbond heeft daar standaardbrieven voor.

Het is niet verplicht om een reden op te geven. Wie binnen acht dagen aangeeft geen contract aan te willen gaan, hoeft geen contract af te sluiten. Soms blijkt het contract bij nader inzien toch niet zo’n goede deal te zijn. Bovendien moet het contract ook aan een aantal regels voldoen.

De afspraken voor een wederzijdse verplichting
De consument verplicht zich bij het aangaan van een contract tot bijvoorbeeld het tijdig betalen van de energierekening. Bovendien moet u zich ook aan de door de energiemaatschappij gestelde voorwaarden houden. Maar ook het energiebedrijf moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het bedrijf moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat u het contract meteen op papier krijgt. Niets na laten sturen, maar direct ontvangen. Kijk dan ook meteen goed of het contract door zowel u, de consument, als de colporteur is ondertekend. Alleen dan is het contract geldig.

Bovendien moet het contract in tweevoud zijn. Eén exemplaar is voor degene die het contract aangaat. De colporteur is de andere partij. Die krijgt ook een kopie van het contract. Dan weet u allebei welke verplichtingen u aangaat. De contracten moeten letterlijke kopieën van elkaar zijn. Zwart-wit gezegd: er mag geen enkel verschil tussen het contract van de colporteur en dat van de klant.

Er moeten ook een aantal gegevens op het contract staan. Zo moet het energiebedrijf bijvoorbeeld duidelijk vermelden dat u acht dagen bedenktijd heeft. Ook de naam van de colporteur en het bedrijf waarvoor hij of zij werkt moeten op het contract staan.

Voldoet het contract niet aan alle regels? Dan is het contract ongeldig en is er officieel geen akkoord. Als u al iets heeft betaald, heeft u onmiddellijk recht op geld terug.

Is dit bedrijf daadwerkelijk het voordeligst?
Energiebedrijven geven altijd aan dat zij de goedkoopste zijn. Ze sturen verkopers langs met een tabel waarin het bedrijf bovenaan staat. In de praktijk hoeft dit energiebedrijf helemaal niet de voordeligste te zijn. Daarom is het goed om op een onafhankelijke vergelijkingssite, zoals EnergieVergelijken.net, een vergelijkend onderzoek uit te voeren. Vul uw persoonlijke situatie in en vergelijk objectief.