Gasregio’s

Wat houdt een gasregio in?
De gasregio is zwart-wit gezien de provincie waarin u woont en gas ontvangt. De stelregel is: hoe dichter u bij Groningen woont, waar het aardgas wordt gewonnen, hoe lager het tarief voor gas.

Welke gasregio’s zijn er?
In Nederland hanteert men tien gasregio’s. Iedere gasregio heeft een eigen nummer. Deze gasregio’s worden beheerd door verschillende netbeheerders. U woont in een gasregio met een nummer van 1 tot 10.

Hoe weet ik in welke gasregio ik mij bevind?
De gasregio waarin u zich bevindt, hangt af van de afstand tot Groningen en wie de netbeheerder is. Hieronder een overzicht:

Gasregio per provincie, per netbeheerder:

Drenthe: 4 (Enexis), 8 (Rendo Netbeheer)
Flevoland: 1 (Liander), 4 (Enexis)
Friesland: 4 (Alle netbeheerders)
Gelderland: 1 (Liander), 3 (Stedin)
Groningen: 4 (Alle netbeheerders)
Limburg: 5/7 (Enexis), 9 (Stedin)
Noord-Brabant: 5/6 (Enexis), 9 (Endinet)
Noord-Holland: 1 (Alle netbeheerders)
Overijssel: 4 (Enexis), 8 (Cogas)
Utrecht: 3 (Alle netbeheerders)
Zuid-Holland: 1 (Liander), 3 (Stedin), 10 (Westland Infra)

Waarom is het belangrijk om te weten in welke gasregio ik me bevind?
Door te weten in welke gasregio u zich bevindt, kan u een voorspelling doen van de gasrekening. Voor iedere regio geldt namelijk een ander gastarief. Het gastarief is compleet afhaneklijk van uw provincie en uw netbeheerder. Door te weten in welke gasregio u woont, kunt u de gasprijs narekenen.

Wat is een gasregiotoeslag?
De gasregio bepaalt de leveringsprijs voor gas. Per gasregio wordt een toeslag berekend op de prijs per kubieke meter. Dat is de zogeheten ‘gasregiotoeslag’. Hoe groter de afstand tot Groningen, hoe hoger de toeslag. De postcode waaraan het gas uiteindelijk geleverd wordt, is leidend voor de hoogte van de gasregiotoeslag.

Welke verschillen in gasregiotoeslagen zijn er ?
Hoe groot de verschillen zijn in gasregiotoeslag, hangt geheel af van de gasregio waarin u zich bevindt. Wie verder van Groningen afwoont, betaalt meer gasregiotoeslag. Bovendien is de gasregiotoeslag van meerdere factoren afhankelijk, namelijk: de netbeheerder en welke energiemaatschappij het gas levert.

Welke gasprofielen zijn er?

Het gasprofiel bepaalt mede het tarief dat u maandelijks betaalt aan de energiemaatschappij. Het jaarlijkse verbruik en de gasmeter spelen daarbij een grote rol.

Wie minder dan 5000 kubieke meter per jaar verbruikt, en een gasmeter heeft kleiner dan G6, valt onder gasprofiel 1 (G1). Wie een verbruik groter heeft dan 5000 kubieke meter per jaar en een gasmeter groter dan G6, valt onder gasprofiel 2. De klant met gasprofiel 1, betaalt vanzelfsprekend minder dan de klant met gasprofiel 2.