Energiebelasting

Wat is energiebelasting?
Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Vaak wordt deze heffing ook wel energieheffing genoemd. Deze vorm van belasting is ingevoerd om de Nederlandse bevolking te stimuleren energiezuinig te zijn en er bewust mee om te gaan.

Op welke manier betaal ik de energiebelasting?
De energiebelasting wordt betaald via uw energierekening. Deze heffing is opgenomen in het totaalbedrag. Uiteindelijk draagt uw energieleverancier de belasting af aan de Belastingdienst.

Wat zijn de tarieven van de energiebelasting?
Ieder jaar veranderen de tarieven voor energiebelasting op aardgas en elektriciteit. Tegenwoordig zijn de belastingen op halfzware olie, gasolie en LPG opgenomen in de accijnstarieven voor 2013. Voor 2013 zijn de tarieven voor de energieheffing als volgt:

Tarieven energiebelasting op aardgas en elektriciteit

Aardgas per m3 in 2013 in 2012, exclusief btw
0 t/m 5.000  € 0,1862 € 0,1667
5.001 t/m 170.000  € 0,1862 € 0,1443
170.001 t/m 1 mln  € 0,0439 € 0,0400
meer dan 1 mln t/m 10 mln  € 0,0160 € 0,0127
boven 10 mln niet-zakelijk* € 0,0115 € 0,0119
boven 10 mln zakelijk  € 0,0115 € 0,0083
Aardgas voor motorrijtuigen ** € 0,0959 € 0,0639

(Bron: Rijksoverheid)

** Dit tarief geldt alleen voor aardgas dat wordt samengeperst tot CNG. Dat is aardgas dat onder druk is geproduceerd in een CNG-vulstation. De voorwaarde is wel dat het vulstation op het distributienet van aardgas moet zijn aangesloten.

Voor slechts elektriciteit gelden andere tarieven:

Elektriciteit per kWh 2013 in 2012, exclusief btw
0 t/m 10.000 € 0,1165 € 0,1140
10.001 t/m 50.000 € 0,0424 € 0,0415
50.001 t/m 10 mln € 0,0113 € 0,0111
boven 10 mln niet-zakelijk  € 0,0010 € 0,0010
boven 10 mln zakelijk € 0,0005 € 0,0005

(Bron: Rijksoverheid)

Kan ik om teruggaaf vragen?
Ja, dat kan. Als u gebruikmaakt van één aansluiting met anderen. U kunt dan een verzoek tot teruggaaf indienen bij de Belastingdienst. Dat moet dan wel gebeuren binnen dertien weken nadat de energiemaatschappij de eindrekening naar u heeft verzonden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling?
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van energiebelasting, zijn er een paar voorwaarden om aan te voldoen, namelijk:

– U gebruikt aardgas of elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit;
– De installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt, heeft een elektrisch rendement van minimaal 30%. Het vermogen van de installatie moet ten minste 60 KW zijn.
– Of: U gebruikt een installatie die alleen maar gebruikmaakt van hernieuwbare bronnen. Daaronder vallen wind, zon, aardwarmte, golf, getijden, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Betaal ik btw over mijn energiebelasting?
Ja. U betaalt sinds oktober 2012 ook 21% belasting over de energiebelasting. Daardoor genereert de overheid extra inkomsten. Ter compensatie wordt de inkomstenbelasting lager. Bovendien is in de Wet op de omzetbelasting geregeld dat iedere ondernemer (waaronder de overheid) btw moet vragen.

Hoeveel belastingvermindering op de energiebelasting kan ik krijgen?
Dat ligt aan de ruimte: verblijft u in deze ruimte of niet? Een verblijfsruimte is goed voor 318,62 euro belastingvermindering. Voor bijvoorbeeld een garagebox is dat 119,62 euro. Geheel automatisch wordt de belastingvermindering verrekend met de energierekening.