Calorische bijtelling

Wat is calorische bijtelling?
De calorische bijtelling is een heffing over energie. Energie bevat een bepaalde calorische waarde (ook wel specifieke energie, of energetische waarde genoemd). Deze calorische waarde wordt uitgedrukt in MJ/m3. Als de uitkomst hoger is dan een bepaald percentage, rekent de overheid extra calorische bijtelling.

Waarom is er calorische bijtelling?
Deze heffing is ooit in het leven geroepen om de schade aan het milieu dooor uitstoot van CO2 te kunnen beperken. Dat is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Om te kunnen compenseren, heeft de overheid de calorische bijtelling ingevoerd.

Hoe wordt de calorische bijtelling berekend?
Gronings aardgas heeft een waarde van 35,1 MJ/m3. Daarom is dat de norm in Nederland. Zodra de waarde van het aardgas hoger is, moet de aangeslotene extra betalen voor het gasmengsel. De calorische bijtelling zit inbegrepen bij de prijs per kubieke meter. De som is het gemeten verbruik vermenigvuldigd met de correctiefactor.

Hoe kan de calorische waarde verschillen?
Niet al het gas komt uit Slochteren. Ook op onder anderen de Noordzee wordt gas gewonnen. Dit gas kan qua energetische waarde verschillen van het gas uit Groningen. Zo kan het zijn dat u meer of minder gas verbruikt om dezelfde warmte te krijgen. Hierdoor kan de uiteindelijke prijs verschillen.

Hoe weet ik of er een correctie is toegepast?
De correctie op de calorische kwaliteit van het gas is altijd terug te vinden op de energierekening. Vaak is deze correctie terug te vinden bij de meterstanden. Uw werkelijke gebruik is dan hoger of lager dan uw gasmeter heeft aangegeven.

Wie controleert de calorische bijtelling?
Maandelijks wordt de calorische waarde van het geleverde aardgas vastgesteld door de Nederlandse Gasunie. Als er sprake is van een correctie, de zogeheten calorische waarde, verandert de prijs van aardgas.